• tải dowload phần mềm tiện ích sắp xếp tiếng việt cho excel

tải dowload phần mềm tiện ích sắp xếp tiếng việt cho excel

Thêm chú thích


+Chức Năng Phần Mềm 

- Xắp xếp tên theo tiếng Việt.
- Đổi chữ Hoa-Thường.
- Tách – Gộp cột Họ Tên.
- Tự động lưu bảng tính.

Link dowload: Tải về

Link Tenlua.vn: Tải về

Link Shareshare.vn : Tải Về- Các bạn chạy file cài đặt.

sau khi chạy file setup sẽ có hai filesortycvn.xla và tienichhelp.chm được ghi vào thư mục ổ C\:Windows

Nếu Excel 2003 không nhận thì vào Tools\Add-ins nhấn chọn Browse... và chọn file SortTcvn.xla trong thu muc C:\Windows (Hoặc WinNt)

Nếu Excel 2007 không nhận thì vào vào Exel Options và chọn Add-ins.

Trong phần Manage (ở phía cuối cùng đó) chọn Go

Chọn Browse và dẫn đến mục C:/Window và chọn SortTCVN

Chúc bạn thành công !

Để lại bình luận