• tải dowload phần mềm tiện ích sắp xếp tiếng việt cho excel

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DOWLOAD CHO CÁC BẠN

tải dowload phần mềm tiện ích sắp xếp tiếng việt cho excel

Thêm chú thích


+Chức Năng Phần Mềm 

- Xắp xếp tên theo tiếng Việt.
- Đổi chữ Hoa-Thường.
- Tách – Gộp cột Họ Tên.
- Tự động lưu bảng tính.

Link dowload: Tải về

Link Tenlua.vn: Tải về

Link Shareshare.vn : Tải Về- Các bạn chạy file cài đặt.

sau khi chạy file setup sẽ có hai filesortycvn.xla và tienichhelp.chm được ghi vào thư mục ổ C\:Windows

Nếu Excel 2003 không nhận thì vào Tools\Add-ins nhấn chọn Browse... và chọn file SortTcvn.xla trong thu muc C:\Windows (Hoặc WinNt)

Nếu Excel 2007 không nhận thì vào vào Exel Options và chọn Add-ins.

Trong phần Manage (ở phía cuối cùng đó) chọn Go

Chọn Browse và dẫn đến mục C:/Window và chọn SortTCVN

Chúc bạn thành công !

Để lại bình luận