VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DOWLOAD CHO CÁC BẠN

share code upload ảnh trực tuyến đẹp

[​IMG]


Hướng dẫn config : Dowload về giải nén ra chúng ta được thư mục upload
1. các bạn sửa file config tại đường dẫn sau : upload/includes/config.php

Mã:
'postimage' => array(
    // Không bắt buộc
    'accounts' => array(
      // array(
      //   'username' => 'user1',
      //   'password' => 'pass1',
      // ),
      // array(
      //   'username' => 'user1',
      //   'password' => 'pass1',
      // ),
    ),
  ),

  'imageshack' => array(
    /**
     * Bắt buộc - phải có ít nhất 1
     * Register: {@link https://imageshack.com/contact/api}.
     */
    'api_keys' => array(
      'your API key here',
      // 'other API',
      // 'other API',
    ),
    /**
     * Bắt buộc - phải có ít nhất 1
     */
    'accounts' => array(
      array(
        'username' => '',
        'password' => '',
      ),
      /**
       * Có thể thêm nhiều account khác theo mẫu tương tự bên dưới
       */
      // array(
      //   'username' => 'user2',
      //   'password' => 'pass2',
      // ),
    ),
  ),
  'imgur' => array(
    /**
     * Không bắt buộc nhưng nên có để tránh bị giới hạn upload.
     */
    'accounts' => array(
      array(
        'username' => 'username',
        'password' => 'password',
      ),
      /**
       * Có thể thêm nhiều account khác theo mẫu tương tự bên dưới
       */
      // array(
      //   'username' => 'user2',
      //   'password' => 'pass2',
      // ),
    ),
  ),

  'picasa' => array(
    /**
     * Bắt buộc - phải có ít nhất 1
     */
    'accounts' => array(
      array(
        'username' => 'username',
        'password' => 'password',
        /**
         * Không bắt buộc, nhưng nếu không có thì hệ thống sẽ tự upload vào album "default".
         * Có thể dùng nhiều album id, hệ thống sẽ tự lấy random mỗi lần upload
         */
        'album_ids' => array(
        ),
      ),
      // Có thể thêm nhiều account khác theo mẫu tương tự bên dưới
      // array(
        // 'username' => 'user2',
        // 'password' => 'pass2',
        // 'album_ids' => array(
        // ),
      // ),
    ),
  ),

  'flickr' => array(
    /**
     * Có thể sử dụng TOKEN hoặc ACCOUNT để upload lên Flickr.
     * Khuyến cáo nên sử dụng TOKEN để đảm bảo tính ổn định.
     * Vì đôi khi sử dụng tự động đăng nhập sẽ bị yahoo yêu cầu nhập captcha -> không vượt qua được.
     *
     * Nếu sử dụng TOKEN thì khai báo ở file bên dưới hoặc chạy script "get_flickr_token.php".
     * Code sẽ tự động lấy token và lưu vào file này.
     * Khuyến cáo nên sử dụng script tự động.
     *
     * Mỗi TOKEN tương ứng với 1 ACCOUNT (hiện tại 1 account có 1T free cho việc upload)
     */

    // CHMOD to 0777.
    'token_file' => $root . '/includes/flickr_token.php',

    /**
     * Bắt buộc - phải có ít nhất 1
     * Có thể sử dụng nhiều API, nhưng 1 cái cũng có thể dùng cho nhiều TOKENs, nhiều ACCOUNTs
     * Đăng ký API tại đây {@link https://www.flickr.com/services/apps/create/noncommercial/}
     */
    'api_keys' => array(
      array(
        'key'  => '77e1e808c25535f580cbe64f7ee4a4b8',
        'secret' => '683f81b493033ac8',
      ),
      /**
       * Có thể thêm nhiều account khác theo mẫu tương tự bên dưới
       */
      // array(
      //   'key'  => 'your value',
      //   'secret' => 'your value',
      // ),
    ),

    /**
     * Sử dụng tài khoản của yahoo để đăng nhập.
     * Hệ thống sẽ cố gắng tự động đăng nhập và save auth_token vào file bên trên.
     * Sử dụng tài khoản - tự động đăng nhập sẽ chậm ở lần đầu tiên, các lần sau sẽ bình thường.
     *
     * Không nên sử dụng account vì xử lý chậm hơn, và đôi khi bị yahoo chặn tự động login -> không thành công,
     * chỉ cần điền API Key ở bên trên, sau đó chạy script domain/get_fickr_token.php
     * là code sẽ tự tạo auth token
    */
    'accounts' => array(
      /**
       * Có thể thêm nhiều account khác theo mẫu tương tự bên dưới
       */
      array(
      ),
    ),
  ),
Trên là đoạn code để config các sever. Các bạn chỉ cần sửa đoạn đó thôi nhé.

Mình mới xong nên có chút cá nhân hóa trên đó.
Để sửa lại các bạn mở file index.php tìm đoạn code sau rồi sửa lại nhé


Mã:
<div class="copyright">
           raovat.shopplus.biz | RAO VẶT MIỄN PHÍ
</div>
Link tải về

Link dự phòng


 CHÚ Ý : :ĐỂ DOWLOAD TẤT CẢ CÁC LINK CÓ DẠNG 123link Tích vào tôi không phải người máy rồi click vào Click here to continue


Để lại bình luận